Info

    Treitööd

    Restaureerimine

    Kontakt

Restaureerimistööd.
Tisleritööd.
Treimistööd

Konserveerimis ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse erititingimuste koostamine. 
Kunsti- ja ehitismälestiste  uuringud.  
Muinsuskaitseline järelevalve.

Muinsuskaitseameti tegevusluba  VS 626/20123

 Pärnu  Tel 56697710  info@puidurestauraator.ee